Csókay doktor és Pataki doktor a Magyar Orvosi Kamara Etika Bizottsága előtt tett nyilatkozata 2021. december 16-án

“A Felek vállalják, hogy a bangladesi sziámi ikrek, „Operation Freedom” elnevezésű szétválasztó műtétsorozatának (a továbbiakban: Műtétsorozat) szakmai eredményét, magyar orvostörténeti sikerét és tudományos, vallástörténeti és diplomáciai eredményét mindketten és egybehangzóan elismerik. A Felek egyúttal kijelentik, hogy közöttük a Műtétsorozattal kapcsolatban felmerült orvosszakmai vitát megnyugtatóan és véglegesen lezártnak tekintik, egymással szemben szakmai kifogásuk nem áll fenn.

A Felek vállalják, hogy a fenti 3. pontban írt megállapodásukról legkésőbb 2021. december 20. napjáig közös, előre egyeztetett írásbeli nyilatkozatot adnak közre a média számára és egyben vállalják, hogy a jelen nyilatkozat megtételétől kezdve a Műtétsorozat vonatkozásában saját személyükben a média részére nem vagy csak közös nyilatkozatot tesznek. A Felek egyetértőleg rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt vállalás nem érinti Dr. Pataki Gergely Zoltán azon jogosultságát, hogy a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány képviselőjeként a Műtétsorozattal kapcsolatban rendszeresen tájékoztatást közöljön.”

(Részlet Csókay doktor és Pataki doktor a Magyar Orvosi Kamara Etika Bizottsága előtt tett nyilatkozatából – 2021. december 16.)