A Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány önkéntes csapatának közleménye Csókay András a Magyar Kurírban 2021. március 19-én közzétett írására

Az alábbi közlemény rövid története:

Kuzmányi István főszerkesztő úr döntésének következményeképpen a Magyar Kurírban (a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) félhivatalos internetes portálja) – egy MTI-hírre történő reagálását lehetővé téve – dr. Csókay András a portálon keresztül ismételten valótlan és méltatlan állításokkal “üzent” alapítványunk munkájával és a sziámi ikrek projektjével kapcsolatban.

Ezt az üzenetet a Kurír több olvasója látta és többen közülük szorgalmazták az alapítvány állásfoglalását is.  Ezt követően Kuzmányi István urat kértük, hogy fair módon engedje meg, hogy az olvasóban a teljes kép kialakítása végett ne csak az ominózus  közlemény jelenhessen meg, hanem ott legyen ide vonatkozó nyilatkozatunk is. Az alábbi közleményt 2021. március 21-én juttattuk el a Magyar Kurír főszerkesztőjének, Kuzmányi István úrnak.  Főszerkesztő úr válaszlevelében azt közölte, hogy alapítványunknak, mint érintettnek sajnos nem adnak teret a válaszra.  A fő indok az volt, hogy a Magyar Kurír „ hitéleti tevékenységet” végez és a válaszközlemény nem fér bele ebbe a koncepcióba. Ezt követően tájékoztattuk, hogy jelentős hátrányt szenved karitatív szervezetünk, amennyiben nem tudunk érdemben reagálni Csókay András által rajzolt “képre”, ezáltal ez a véleményünk szerint valótlan kép marad meg az olvasóban. Felmerül, hogy az érintettek miért nem reagáltak, miért nem reagálhattak ilyen súlyos állításokra.

Nehezményeztük, hogy Kuzmányi úr helyt adott, immár második alkalommal Csókay doktor üzengetéseinek, vádaskodásainak. Véleményünk szerint a megnyilatkozások és közzétételük illenek egy bulvárlapba, ahol a minél több kattintás a cél, de nem egy vezető katolikus hírportálra.  Sajnálatos módon mégis, a Magyar Kurír mindkét közleménynek helyt adott, holott egyik sem tartozik a hitélet világába, megkérdőjelezve ezzel a Magyar Kurírtól megszokott szellemi igényességet, és megingatva sok vallásos taggal rendelkező szervezetünk tagjaiban Kuzmányi Főszerkesztő úr szerkesztési alapelvei iránti bizalmat is.  Szomorú, hogy ez megtörténhetett, de megtörtént.

Alapítványunk ezt követően válaszreakcióját (közlemény és közlemény-háttéranyag) egyenként és levélben eljuttatta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) a magyar katolikus egyház püspökeinek testülete tagjai számára és közzétette az alábbiak szerint honlapunkon:

„Mindig Isten támogató ereje segít minket”

A Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány önkéntes csapata döbbenten és szomorúan olvasta egykori barátjuk és munkatársuk, Csókay András valótlan és méltatlan állításait a Magyar Kurír hasábjain:
(https://www.magyarkurir.hu/hirek/mindent-jezus-krisztusnak-koszonhetunk-csokay-andras-idegsebesz-kozlemenye).

Mélységes megdöbbentéssel tapasztaljuk, hogy Csókay András barátunk és társunk a küzdelmeinkben, aki a „végsőkig elmenő szeretet és békesség” szónoka, az utóbbi hetekben minden lehetőséget kihasználva, szisztematikus konfliktus- és haragkeltést folytat (korábbi közös) szervezetünk ellen a megosztottság gerjesztésével.

A Cselekvés Alapítvány tevékenysége a cselekvésről szól, ezeket a cselekedeteket a keresztény szeretet mozgatja: semmit nem várva segíteni valakinek, aki erre rászorul.

Ezt tesszük két évtizede itthon és külföldön, néha teljes csendben, néha hangosabban, de mindig Isten támogató ereje segít minket, ez evidencia a számunkra.

Mindennek ellenére – minden igyekezetünk ellenére – egyre kevésbé tudtunk és tudunk megfelelni Csókay doktornak a hittel és személyes imázsépítéssel kapcsolatos speciális és egyéni kommunikációs igényeinek, elvárásainak.

Alapítványunk a világ egyik legnagyobb muszlim országában is keresztény példamutatással próbált és próbál tevékenykedni, és kulturális és vallási párbeszédet folytatni annak érdekében, hogy ott is minél több kiszolgáltatott helyzetben lévő embertársunknak segíthessünk és barátokat szerezzünk.

A kezelésünkben lévő fejüknél összenőtt bangladesi sziámi ikrek szétválasztó műtétsorozata kapcsán szeretnénk a katolikus portál olvasóit tájékoztatni, hogy annak egyetlen szakaszát sem egy orvos végezte, és nem volt olyan fázis, ami csupán egyetlen orvos-szakmai csapat közreműködésével zajlott. Egy elkötelezett, több orvos-szakmát magában foglaló csapatra volt szükség, amelynek tagjai közül nem mindenkinek volt személyes igénye, hogy a saját emberi és szakmai identitását számos nyilvánosság előtti szerepléssel vagy filmforgatással erősítse – különösen nem a műtétsorozat igen korai szakaszában, vagy közvetlenül utána. A Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány célja Rabeya és Rukaya szétválasztása volt, a nyilvánosság hiteles és korrekt tájékoztatásával, egy idegen országban vállalt barátságos, “keresztényi” példamutatás mellett.

Csapattagjaink csöndes többsége nem érti, mi szükség van további médiaszereplésekre a fenti állítások általi további hangulatkeltésre Csókay András részéről, főleg másfél év időtávlatából. Nem értjük, hogy a kezdetben közös keresztényi értékrendnek és szemléletmódnak hogyan lehet része ez a szándék. Vajon hogyan férhet meg egy szövegben a krisztusi szeretet az ellenkezőjéről, a haragkeltésről árulkodó szavakkal? Vajon mi vezérelhet egy egykori csapattagot, munkatársat, sőt barátot arra, hogy egy orvosi eset, egy közösen megélt esemény, illetve a két kisgyermeknek nyújtott segítségért szerveződött csodálatos együttműködés narratíváját másfél év távlatából megpróbálja átrajzolni?

A választ mi nem tudjuk. Azt viszont igen, hogy nem hátrafelé, hanem előre szeretnénk tekinteni. Folytatjuk a munkát, szervezzük a Rabeya és Rukaya további rehabilitációját, a további misszióinkkal együtt, amelyek keretein belül több mint 500 rászoruló embertársunkat műthettük meg eddig sikeresen az elmúlt 10 évben. De vajon lehetnek-e, lesznek-e még többen?

Sajnos az Alapítványunk tevékenységének és kommunikációjának hitelességét megalapozatlanul aláásó nyilatkozatok szomorú következménye várhatóan az lesz, hogy a jó ügyet segítő támogatóink elfordulnak tőlünk, és a jövőben tervezett karitatív missziók nem valósulhatnak meg; ezáltal sok gyermeket és rászoruló felnőttet nem tudunk megoperálni, akik közül sokaknak a Cselekvés Alapítvány jelenti az egyetlen esélyt arra, hogy megfelelő ellátást kaphassanak. Ezzel tisztában kell lennie Csókay Andrásnak amikor a szóban forgó, negatív tartalmú nyilatkozatokat teszi.

Egykori társunk saját magához és szakmaiságához méltatlan állításait olvasva bármilyen nehéz is, csapattagjaink csöndes többsége bízik az igazság és a jóság erejében.

A fenti összefoglaló-közlemény mellett az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni a tisztelt olvasókat, ügyünk iránt részletesen is érdeklődőket a Csókay András közleményében szereplő – a segítő munkánkat érintő – súlyos tárgyi tévedések kapcsán.

Pataki Gergely

A Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány nevében

Budapest, 2021. március 21.

KÖZLEMÉNY-HÁTTÉRANYAG

Válasz-közleményünk mellett az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni a tisztelt olvasókat, ügyünk iránt részletesen is érdeklődőket a dr. Csókay András közleményében szereplő – a segítő munkánkat érintő – súlyos tárgyi tévedések kapcsán:

Valótlan állítások és hangulatkeltő kijelentések a bangladesi sziámi ikrek szétválasztó műtétsorozatáról: íme, a tények!

A válaszunk így hangzott Csókay doktor úr fájó és kemény szavaira, döbbenetes vádjaira, melyeket szintén a Magyar Kurír hasábjain tett közzé 2021. február 12-én:

„Ha jót teszel, azt mások úgy tekintik majd, hogy hátsó szándék vezet. Ne törődj vele! Te csak tedd a jót!” – mondta Teréz anya, aki csaknem húsz évvel ezelőtt a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány létrehozásának ötletét „súgta”. Úgy tűnik, ő előre tudta azt, amit mi még nem: hogy a szívvel-lélekkel végzett, áldozatos munka egy napon talán – Szent Pál apostol szavaival élve – „tükör által homályos” földi ítélet alá kerül, és az nem lesz könnyű. Nem könnyű, mert olyan meggondolatlan híresztelésekkel és igaztalan feltételezésekkel állunk szemben, amelyek két választási lehetőséget hagynak nekünk. (A Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány közleménye: https://www.magyarkurir.hu/hirek/cselekves-kiszolgaltatottakert-alapitvany-kozlemenye)

Korábban a hallgatást választottuk, de lejáratás folytatódása miatt már nem hagyhatjuk válasz nélkül karitatív alapítványunkat egy általunk is kedvelt keresztény portálon keresztül ért valótlan állításokat, azokra az alábbiakban reagálunk:

1. állítás

Csókay András: „Az alapítvány itthon ünnepelteti magát, a kinti sajtó a műtétsorozatban állítólag részt vevő száz bangladesi orvos munkáját helyezi előtérbe, megemlítve harminc magyar orvos részvételét, ami nem pontos: tizennyolcan voltunk kint.”

Ezzel szemben az tények: Alapítványunk mindig a rövid, hiteles és tényszerű közleményekre szorítkozik, a hírközlő műfajok objektív elvárásainak megfelelve. Értékrendünk folytán a közléseinknek nem lehet része az érzelmi ráhatás vagy hangulatkeltés, mint ahogy a fejüknél összenőtt bangladesi sziámi ikrek szétválasztásának esetét sem szeretnénk olyan szervezeti vagy személyes imázsépítési célra felhasználni, mint ahogy azt Csókay András tette. Elhatárolódunk attól, hogy a pandémia idején hálószobájába beengedve egy bulvárlap tudósítóját („Dr. Csókay András, a legendás orvos beengedte a Ripost7-et az otthonába” 2021.03.16), tudósítson emberileg és szakmailag értelmezhetetlen módon alapítványunk kezelésében lévő sziámi ikrek hazatéréséről úgy, hogy ő maga ott sem volt ezen a múlt heti eseményen.

A Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány az eredeti tervek szerint az ikrek végső szétválasztása után legalább egy vagy több hónappal szeretett volna először hírt adni a műtétsorozat eredményeiről, ahogy az egy ilyen műtétsorozatnál a nemzetközi gyakorlatban – a kockázatokra és a személyiségi jogokra való tekintettel – megszokott.

2018-ban azonban Csókay András saját hatáskörben, egy elismert bulvár napilap hasábjain tetette közzé „orvostudományi bravúrként” a műtétsorozat első szakaszát, amikor még másfél év volt hátra a gyermekek végső szétválasztásáig:

„Magyar orvosi csoda, senki más nem vállalta: fejüknél összenőtt sziámi ikreket választottak szét” (https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/osszenott-sziami-ikreket-valasztott-szet-a-magyar-orvosi-csapat/q1gnyd7) Ezzel önállóan, saját hatáskörben indított el egyfajta felelőtlen sikerkommunikációt, amivel kapcsolatban mind a szakmabeliek, mind pedig csapattagjaink óvatosságra intették.

Mindennek ellenére 2018 augusztusában – még mindig több mint egy évvel a végső szétválasztó műtét előtt, aminek a sikeréért akkor még csak dolgozhattunk és imádkozhattunk – továbbra is „a sziámi ikrek sikeres szétválasztásán dolgozó magyar orvoscsoport vezetőjeként” aposztrofálta magát a sajtóban (https://www.magyaridok.hu/belfold/magyar-bravur-a-sziami-ikrek-szetvalasztasa-3403195/)

Alapítványunk visszafogottan és tényszerűen így fogalmazott: „Megkezdték a magyar orvosok a koponyájuknál összenőtt bangladesi sziámi ikrek szétválasztását” (https://cselekves.org/2018/03/01/megkezdtek-a-magyar-orvosok-a-koponyajuknal-osszenott-bangladesi-sziami-ikrek-szetvalasztasat/), hangsúlyozva, hogy hosszú út vár még a csapatunkra és a gyermekekre.

A bangladesi sajtó valóban nem ünnepli Csókay Andrást, ahogyan egyik orvost sem. Nem emelnek ki egyetlen egy közreműködőt, mivel csapatteljesítményként értékelik a történteket. Megemlítik Alapítványunk munkáját, és a különleges magyar-bangladesi összefogást állítják előtérbe, mindenhol megemlítve a 30 fős medikális (orvosi és egészségügyi szakemberekből álló) csapatunkat és Magyarországot.

A végső szétválasztást végző orvosok és egészségügyi személyzet névsora megtalálható az alapítvány honlapján, melyet 2019. szeptember 7-én tettünk közzé.

2. állítás

Csókay András: „Eközben mi, hat magyar idegsebész, akik a huszonhat órás szétválasztó műtétet végeztük, valamint az alapítványtól függetlenül még 2018-ban az agyi erek szétválasztását három lépésben, összesen tizennégy órában, majd két lépésben a koponyatető helyreállítását 2019 decemberében és 2020 októberében öt-öt órában.”

Ezzel szemben az tények: A végső szétválasztás összesen 33 órás műtét volt 2019. augusztus 1-jén és 2-án, amelynek a részletes időbeosztása és jegyzőkönyve – a szakmai előírásoknak megfelelően – gondosan dokumentált. A műtét egy többszakmás műtétsorozat része volt. A végső szétválasztó műtétnek nem volt olyan pillanata, amikor kizárólag az idegsebészeti csapat dolgozott volna, és a végső szétválasztás nem tekinthető idegsebészeti műtétnek. (Ezzel szemben például a magyarországi 7 hónapos szakasz tisztán plasztikai sebészeti műtétekből és beavatkozásokból állt – múlhatatlan aneszteziológiai segítséggel, illetve a végső szétválasztást, majd a későbbi rehabilitációt elősegítő multidiszciplináris vizsgálati és konduktori hozzájárulással –, de ezt soha nem hangsúlyoztuk, minimális hírt adtunk akkor erről, mert csöndben és alázattal szerettünk volna dolgozni.) Csókay András sem tartózkodott a végső szétválasztó műtét teljes időtartama alatt a műtőben, nem is volt ilyen orvos. Aneszteziológiai és intenzív terápiás csapatunk nélkül az idegsebészeti csapatunk hozzá sem tudott volna kezdeni a munkához, minden pillanatban szükség volt rájuk. A plasztikai sebészeti csapat pedig a munkafolyamat valamennyi szakaszában aktívan részt vett. A plasztikai sebészeti csapat tagjai végezték a műtét koordinálásának jelentős részét, az orvos- és egészségtudományi szakterületek közötti egyeztetéseket, sőt az egyébként a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően többnyire idegsebészeti feladatok megoldásában is jelentős segítséget nyújtottak, így például a kemény agyhártya pótlásában, a csontpótlás kivitelezésében is. A több helyen megjelent sugalmazásokkal ellentétben a fejüknél összenőtt bangladesi sziámi ikrek végső szétválasztó műtéte tehát NEM csupán idegsebészeti beavatkozás volt – még a feltételezés is orvos-szakmai abszurdum.

Megjegyzendő, hogy a műtétsorozat kapcsán nem történt és nem is történhetett semmi az alapítványtól függetlenül. Alapítványunk 2017-es felkérésének és döntésének megfelelően az Operation Freedom első szakasza, az érpályán belüli beavatkozás is természetesen Alapítványunk és a bangladesi partnerintézmények szervezésében valósult meg, ahogyan természetesen Csókay András is alapítványunk égisze alatt, az alapítvány alapítója és a bangladesi missziók vezetője, Pataki doktor felkérésre jött Bangladesbe. Ami „az agyi erek szétválasztását” illeti, 2018-ban valójában a fő agyi szállítóér-szakaszok részleges szétválasztása történt meg, ami lényeges különbség.

A „koponyatető helyreállítása” pedig szintén nem megfelelő kifejezés a végső szétválasztást követő, 2019 szeptemberében kezdődött rekonstrukciós szakaszra, mely a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően szintén NEM csupán idegsebészeti beavatkozás volt, tekintettel arra, hogy például Rabeya műtétjét plasztikai műtétek sora előzte meg, és biztosította annak kivitelezhetőségét. A 2020. novemberi koponyacsont-pótlásban és az egyidejű lágyrész-rekonstrukcióban Csókay András és Pataki Gergely mellett bangladesi idegsebész és plasztikai sebész kollégák is részt vettek.

Annak ellenére, hogy más szakmákat degradálnak volt munkatársunk kijelentései, Csókay András szakmai érdemei ezzel együtt is múlhatatlanok, azokat nem kisebbítheti senki és semmi, tehát nem értjük, mi szükség van a valótlan állításokra.

3. állítás

Csókay András: „Az igazi baj az, hogy következetesen ki van tagadva az alapítványi kommunikációból immáron három éve Jézus Krisztus, mint a hét idegsebészeti tudományos ötletet adó második Isteni személy, aki által elvégezhettük ezt a rendkívüli műtétet.”

Ezzel szemben az tények: Mélységes megdöbbenéssel olvassuk, hogy az egyik fő parancsot („Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd”), sajátosan értelmezve harag-, konfliktus-, és hangulatkeltésre, valamint katolikus portálokon történő médiaszereplésre használja.

Alapítványunk értékrendje keresztény alapokon nyugszik, és Alapítványunk ezen értékek gyakorlati megvalósítására törekszik, önkéntesei is főként keresztény istenhívő emberekből állnak, ennek megfelelően soha nem volt kitagadva Isten, vagy Jézus a kommunikációból.

A műtétsorozat alatt mindvégig orvos-szakmailag reálisan, felelősséggel tájékoztattuk az ikrekért, az erőfeszítéseink sikeréért imádkozó közönséget. Amikor kritikus volt az ikrek állapota, arról is beszámoltunk. A végső szétválasztás utáni első közleményünkben leírtuk, hogy a következő időszak különösen kritikus, majd a vírusos lázról és Rukaya agyi bevérzéséről is egyeztetett hiteles információkat tettünk közzé – állandó imafelhívással weboldalunk kiemelt szekciójában, legfelül rögzítve. Alapítványunk tehát formabontó módon – hazánkban talán elsőként – több ízben is nyilvános imakérést tett közzé a mainstream médiában, a hit és a tudomány egyensúlyának fontosságát hangsúlyozva. Csókay András írásban jelezte csapattagjaink számára, hogy elégedett a szöveggel és nagyon örül ennek. Csókay Andrástól soha nem érkezett az Alapítvány felé olyan kérés, hogy tegyük közzé a korábban általa idézett szöveget: „Jézus az úr, mi csak egyszerű szolgák vagyunk. Csak így sikerülhet”. Ha érkezett volna, megtaláljuk a módját, hogy beleírjuk a közleményünkbe. Mint ahogyan a világon talán elsőként annak is megtaláltuk a módját, hogy egy orvostudományi szakfolyóiratban megjelent esettanulmányban köszönetet mondjunk Istennek. („A sziámi ikrek szétválasztásáról szóló tudományos cikk világszerte elismert orvostudományi lapban jelent meg” https://cselekves.org/2020/07/31/magyar-siker-a-fejuknel-osszenott-sziami-ikrek-szetvalasztasa-vilagszerte-elismert-orvostudomanyi-lapban-jelent-meg/).

Megemlítendő, hogy Csókay András állításával ellentétben Jézus Krisztus neve szerepel több közleményünkben is.

4. állítás

Csókay András: „Természetesen elfogadjuk és elismerjük, hogy Pataki Gergely plasztikai sebész kiváló bőrnyújtást végzett az ikrek budapesti tartózkodása alatt mindenféle jézusi segítség nélkül.”

Ezzel szemben az tények: Hiszünk benne, hogy Jézus Krisztus azoknak is segít, akik csöndben imádkoznak, és nem szeretnék azt reflektorfényben tenni. Segített az ikrek szétválasztó műtétsorozatát végző plasztikai sebészeti csapatnak is, hiszen eddig példátlan mértékben sikerült növelni az ikrek fejbőre és lágyrészei alá ültetett speciális magyar tervezésű szövettágító (expander) rendszer térfogatát két évvel ezelőtt Magyarországon.

Az egyház és Jézus Krisztus szeretetét, bölcsességét és közbenjárását kérjük folyamatosan Csókay Andrással megélt, jelen pillanatban még kibékíthetetlennek tűnő ellentétek megszűnése érdekében is. Bízunk abban, hogy a békesség jegyében folyamatosan és rendületlenül megtett gesztusaink egyszer majd eredményre vezetnek, így nyilatkozatok helyett újra egy asztalnál ülve tudunk egymással beszélgetni – mint ahogy azt fáradhatatlanul kezdeményeztük és kezdeményezzük is.

A Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány csapata