SAJTÓKÖZLEMÉNY: Szász János tevékenységével kapcsolatban megjelent sajtóbeli híradások vonatkozásában a bangladesi sziámi ikrek szétválasztó műtétsorozatát megszervező Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány az alábbi tájékoztatást közli

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2021.02.07. 16:37.

Az elmúlt napokban, Szász Jánossal kapcsolatban megjelent sajtóbeli híradások vonatkozásában a bangladesi sziámi ikrek szétválasztó műtétsorozatát megszervező Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) az alábbi tájékoztatást közli.

Az Alapítvány elkötelezett abban, hogy esetlegesen felmerülő jogvitáit nem a sajtó nyilvánossága előtt, hanem békés-tárgyalásos úton, illetve a jogvita eldöntésére hivatott fórumok előtt folytassa le, tiszteletbe tartva minden érintett szereplő szakmai elismertségét és társadalmi megbecsülését. Szász János sajtóban megjelentetett nyilatkozatai okán az Alapítvány azonban már szükségesnek tartja, hogy – az objektív és hiteles információk elérhetősége érdekében – a Szász János által közreadott állításokra vonatkozóan reagáljon és a nyilvánosság számára ezúton tájékoztatást adjon.

Megalapozatlannak és félrevezetőnek tartjuk Szász János valamennyi azon sajtóbeli nyilatkozatát, amelyben

  • azt sejteti, hogy a közötte és az Alapítvány között kialakult jogvita közvetlen összefüggésben áll az általa hírül adott házkutatással, rendőrségi nyomozati cselekményekkel; valamint
  • azt állítja, hogy a bangladesi sziámi ikerpár történetét feldolgozó film miatt került sor feljelentésre és a filmmel kapcsolatos konfliktus áll az általa sérelmezett házkutatás hátterében.  (Megjegyzés: ilyen film nem volt és nincs is, Szász János nem jogosult a részben át nem adott orvosi dokumentációnak készült nyersanyagból filmet készíteni.)

Az Alapítvány Szász Jánossal szemben, illetve a fennálló jogvita tárgyában feljelentést nem tett és nem is tehetett, a felek közötti (polgári jogi természetű) jogviszonyokban kialakult jogvitában a rendőrség nem jár el, házkutatást, egyéb nyomozati cselekményt nem végez. 

Tájékoztatásként közöljük, hogy az Alapítvány rendelkezik egyedüli, kizárólagos és jogszerű felhatalmazással arra, hogy a bangladesi sziámi ikrekről és orvosi szétválasztó műtétsorozatukról bármilyen fotót vagy filmfelvételt nyilvánosságra hozzon.

A bangladesi sziámi ikrek törvényes képviselői (szülei) már az ikrek bangladesi műtétje után – írásbeli nyilatkozattal – megtiltották Szász Jánosnak és az általa képviselt vállalkozásnak, hogy a velük vagy sziámi ikerpár gyermekeikkel kapcsolatos bárminemű személyes adat (képmás, egészségügyi adat, stb.) vonatkozásában adatkezelést folytasson/folytassanak, valamint, hogy a filmes nyersanyagot bárminemű film készítéséhez, nyilvánosságra hozatalához felhasználja/felhasználják.  A jogszerűtlen adatkezelés jogkövetkezményeinek megelőzése érdekében az Alapítvány maga is többszöri felszólítást közölt Szász János felé.

Szász Jánost, csakúgy mint a bangladesi sziámi ikrek szétválasztásán dolgozó orvosi misszió tagjait szigorú – nyilatkozatban vállalt és jogszabályokban rögzített – titoktartási kötelezettség terheli. Az Alapítvány – az orvosi misszió sikere és a bangladesi sziámi ikrek és szülei jogvédelme érdekében – minden jogszerű felhívást és intézkedést megtett és megtesz annak érdekében, hogy ezen titoktartási kötelezettség megszegésére, illetve ezáltal a betegjogok és a személyes adatok sérelmére ne kerüljön sor. 

Az Alapítvány és az orvosi misszió karitatív munkáját rendkívül megnehezítő körülmény, hogy az Alapítvány, illetve az orvoscsoport a mai napig nem rendelkezik a tárgybani műtétsorozat során készült film-nyersanyag felvételek teljes terjedelmével, azokat Szász János – erre irányuló korábbi kötelezettségvállalása ellenére – a mai napig nem adta át a szerzői jogi védelemre való hivatkozással és a meglévő filmnyersanyag felvételek bárminemű felhasználását is megtiltotta. Márpedig, ezen filmnyersanyag felvételek meglétéhez az Alapítványnak közvetlen joga és jogos érdeke fűződik, az fontos az ikrek orvosi ellátásában és az elvégzett beavatkozások orvos-szakmai értékelésében, illetve a posztoperatív tudományos munkában egyaránt. Az Alapítvány a szóban forgó filmnyersanyaghoz főződő jogait kénytelen jogi úton érvényesíteni.

Az Alapítvány rendkívül méltatlannak tartja, hogy Szász János sajtóban megjelent hangulatkeltő nyilatkozatai negatív színben tüntetik fel a jó hírnevű Alapítványt, illetve a missziós orvos csoport elismert vezetőjét, valamint hogy ezen közlések beárnyékolják a bangladesi sziámi ikrek szétválasztásának tudományos eredményét, sikerét és nemzetek közötti emberi összefogásban rejlő erejét.

Az Alapítványnak – az orvosi misszió vezetőjétől származó tájékoztatása folytán – tudomása van arról, miszerint nyomozati eljárás megindítása vált szükségessé ismeretlen tettes(ek) ellen az orvosi műtétsorozathoz kapcsolódó személyes adatokkal való visszaélés és egyéb bűncselekmények gyanújának észlelése okán, amely eljárások tárgya azonban nem keverendő össze a fentiekben hivatkozott jogvitával és érintett felekkel. A rendőrség által végzett nyomozati cselekmények célja – az ártatlanság vélelme mellett – minden esetben annak felderítése, hogy bűncselekmény megvalósult-e, illetve annak bizonyítékai fellelhetőek-e.

Az Alapítvány – a kialakult helyzet ellenére – továbbra is legfontosabb feladatának tartja a bangladesi sziámi ikrek ellátását, segítését és a magyar orvosi missziós csapat egységének megőrzését!

Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány kuratóriuma nevében

dr. Kalatovics Artúr és dr. Pataki Gergely