Alapítványunk Isaszegen járt: az Egymást Segítő Egyesület munkájához járultunk hozzá

Alapítványunk, a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány működésének 2002-es kezdete óta segít Alemany Erzsébet által létrehozott magyarországi szervezeteknek.

Ilyen például Isaszegen az Alemany Erzsébet Segítő Ház Rehabilitációs és Ápoló Otthona. Segítségünket a kezdeti években használt textíliák, bútorok, rehabilitációs eszközök németországi beszerzésének koordinálása, szelekciója, szállítása és szállításának szervezése, logisztikája jelentette. Legutóbb múlt pénteken, 2018. április 13-án az isaszegi szövő- és varróműhelyben jártunk, ott segítettünk az adományok szállításában és szelektálásában, átadásában. A képeken látható dobozokban használt ruhák és konyhai eszközök vannak, valamint adományok a Szent János Kórház Gyermeksebészetének Németországból.

A szövő- és varróműhelyt az Egymást Segítő Egyesület (ESE) hívta életre. Az egymást segítés társadalmi felelősségvállalásból, önzetlen elkötelezettségből szerveződött a szegénység, a rászorultság enyhítésére Isaszegen. Minden politikai irányvonal megbecsülte az elmúlt 25 évben. A szegénység enyhítése nem egyszerű alamizsnaosztást jelent náluk, hanem a rászorult emberek élethelyzetének alapvető jobbítását. Az emberi rászorultság összetett, így összetettnek és egyénre szabottnak kell lennie a törődésnek is. A legrászorultabb embereknek szerettek volna segíteni, az ápolásra szoruló időseknek, a betegeknek, a fogyatékkal élőknek, a tartós munkanélkülieknek.

Az egymást segítés missziója elfogadó, befogadó, szolidáris, előítélet-mentes és irgalmas.

A rehabilitációs foglalkoztató és szociális segítő szervezet példaértékűen segít a hátrányos szociális és egészségügyi helyzetben levő emberek védett foglalkoztatásában. Alapítását a szükségletek ösztönözték. Nagyon sokan kerestek munkát olyanok, akik helyzetük folytán tartósan munkanélküliek, és a „normál” munkaerőpiacon esélytelenek voltak szociális, egészségi, képzettségi vagy etnikai hátrányaik miatt.

1996-ban indult a szervezetnél a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatása: a szőnyegeket textilhulladékból készítették kézi szőnyegszövéssel. Szövőműhelyeikben negyven főnél is többen foglalkoztak kézi szövéssel és szövőszál-készítéssel.

A betanító képzéseket is saját szakembereik végezték. Nemzetközi és hazai sikereket arattak a különleges minőségű, természetes alapanyagokból készült szőnyegeikkel. (A hazai BNV-n és a kölni kézműves vásáron 1998-ban, a linzi karácsonyi kézműves vásáron 1998-ban és 1999-ben szőnyegeik elnyerték a Magyar Termék Nagydíj pályázat különdíját is.)

A kézi textil szőnyegek egyedi termékként, zsűrizett, védjegyezett minőségben kerültek forgalmazásra. A textilszövés minden munkafázisát magas színvonalon kellett elvégezni. Ennek a minőségi igényességnek nagy szerepe volt a korábban tartós munkanélküli, roma nemzetiségű, vagy megváltozott munkaképességű dolgozók munkakultúrájának fejlesztésében.

A hazai textilipar megszűnésével 2002-tol folyamatosan csökkent a szőnyeggyártásuk, hiszen a szövéshez szükséges textilhulladékot csak Távol-Keletről lehetett volna beszerezni. Ezt a megoldást – a minőségi igényesség miatt – elvetették. Szőnyegboltjaikat (Szombathely, Budapest, Pécel, Isaszeg) bezárták. Dolgozóikat át kellett képezni az új és bővülő szolgáltatásokra.

A szőnyegszövés leépülésével szinte egy időben varróműhelyük indult növekedésnek. Munkatársaiknak varázsolják otthonossá Segítő Házainkat szebbnél szebb függönyökkel, terítőkkel, ágytakarókkal. Ezeken felül aranyos állatpárnákat, csinos díszpárnákat, ülőpárnákat és praktikus háztartási textil termékeket készítenek. (Ezek értékesítése jelenleg csak a helyszínen  Isaszeg, Nap u. 2/b történik.)

A kézi szövésű szőnyegek és egyéb textíliák gyártását jelenleg csak a védett foglalkoztatás érdekében tartják fenn. A súlyosan fogyatékos munkavállalók foglalkoztatása az igen egyszerű tevékenységekre lebontott munkafolyamatokban emberileg hasznos, és örömet okoz a dolgozóknak. A szervezet évtized előtti elismert kézműipari tevékenysége missziós tevékenységként folytatódik.

Posted by

Communications and media expert. Professional translator. Health services manager. Life coach.